Ikram Premier Consulting Sdn Bhd
Rekabentuk Terperinci
Pembangunan Lembangan Sungai Bersepadu Sg Perak Fasa 1 – Rancangan Tebatan Banjir Lenggong Fasa 1,
Daerah Hulu Perak, Perak.
(JPS/IP/C/PB/13/2019)
Highway Aerial